Zarządzanie uczestnikami szkoleń w EDUCO

Obsługa uczestników szkoleń w programie EDUCO MANAGER

EDUCO MANAGER to innowacyjne narzędzie do zarządzania szkoleniami, które umożliwia efektywne planowanie, organizowanie i śledzenie postępów uczestników. Poniżej przedstawiamy, jak zarządzać uczestnikami szkoleń za pomocą tego programu.

Rejestracja uczestników

Pierwszym krokiem jest rejestracja uczestników. W tym celu należy przejść do odpowiedniej zakładki. Następnie należy wypełnić formularz danymi uczestnika, takimi jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Jeśli mamy większą grupę do wprowadzenia, istnieje możliwość importu uczestników z pliku exel.

Przypisywanie uczestników do szkoleń

Po zarejestrowaniu uczestników można ich przypisać do konkretnych szkoleń. W tym celu należy przejść do zakładki „Szkolenia”, wybrać odpowiednie szkolenie i kliknąć przycisk „Dodaj uczestnika”. Następnie należy wybrać uczestnika z listy i kliknąć przycisk „Dodaj”. Możemy również tworzyć szkolenia, zaznaczając wybraną grupę uczestników i klikając prawym przyciskiem myszy wybrać, z jakiej grupy szkoleń chcemy skorzystać.

Śledzenie postępów uczestników

CRM do zarządzania szkoleniami EDUCO MANAGER umożliwia śledzenie postępów uczestników oraz jego statusu w procesie szkoleniowym. Informację możemy czerpać równie z okna klienta, okna szkoleń lub okna statusów.

Zarządzanie uczestnikami szkoleń

W oknie statusów możemy szybko podejrzeć podstawowe informacje o uczestniku szkolenia. W programie możemy utworzyć odpowiednie statusy w procesie szkoleniowym w zależności od występujących w danym rodzaju szkoleń. Użytkownik ma możliwość dostosowania aplikacji do własnych potrzeb, korzystając z udostępnianych mu w ramach licencji modułów. 

Wnioski

Dzięki EDUCO MANAGER obsługa uczestników szkoleń jest prosta i intuicyjna. Program umożliwia efektywne zarządzanie procesem szkoleniowym, co przekłada się na skrócenie czasu obsługi i większą satysfakcję z procesu nauczania. Pamiętaj jednak, że każdy program to tylko narzędzie — kluczem do sukcesu jest odpowiednie wykorzystanie jego możliwości i ciągłe doskonalenie procesu szkoleniowego.