Wykorzystanie gromadzonych danych w procesie zarządzania i ewaluacji

Dobry program do zarządzania firmą szkoleniową potrafi znacznie przyspieszyć i zautomatyzować pracę w wielu obszarach. Nie tylko umożliwia szybki przepływ informacji, ale i pozyskanie wielu dokładnych danych. Dzięki nim można usprawnić kierowanie firmą, a do tego przygotować lepszą ofertę dla klientów.

Nowoczesne oprogramowanie już od lat mocno wspiera biznes bez względu na jego skalę. Z różnych aplikacji korzystają nie tylko wielkie korporacje, ale i bardzo małe firmy. Stąd właśnie duża popularność takich programów jak ERP czy CRM. Tutaj skoncentrujemy się właśnie na tym ostatnim rodzaju aplikacji.  Educo Manager to właśnie idealnie skrojony dla firm szkoleniowych CRM, czyli program do zarządzania relacjami z aktualnymi i potencjalnymi klientami. W tym artykule spojrzymy na nasz CRM pod kątem danych, jakich może dostarczyć. Wyjaśnimy, jak można je wykorzystać w zarządzaniu i ewaluacji.

Jak zyskać przewagę konkurencyjną na rynku szkoleniowym?

Branża szkoleniowa nie należy wcale do łatwych.  Na sukces mają szanse tylko te firmy szkoleniowe, które skutecznie usprawnią zarządzanie, a jednocześnie dostosują swoją ofertę do rzeczywistych potrzeb klientów. To dwie kluczowe kwestie, które pomogą zyskać przewagę konkurencyjną. Skuteczne zarządzanie firmą musi się jednak opierać na dokładnych, rzetelnych danych. Podobnie jest z przygotowywaniem odpowiedniej oferty edukacyjnej. Dane pomogą również w ewaluacji, w sprawdzeniu, czy dana oferta i proponowane szkolenia osiągnęły zakładane cele.

Jakie dane można pozyskać w Educo?

Dane, o których napisaliśmy wcześniej, potrzebne do skutecznego zarządzania (np. w obszarze marketingu), przygotowywania oferty i ewaluacji, można w łatwy sposób pozyskiwać i przetwarzać właśnie dzięki programowi Educo Manager. Program pozwala nie tylko łatwo gromadzić różnorodne informacje o klientach i ich potrzebach edukacyjnych, ale i szybko przetwarza te dane. W łatwy sposób możemy  wyszukać interesujących nas informacji i ich analizę.

Jakie dane pozwala pozyskać Educo Manager? W naszym programie CRM zostały zaimplementowane rozwiązania, które umożliwiają zdobywanie i przetwarzanie różnorodnych danych w zależności od potrzeb konkretnej firmy szkoleniowej lub konkretnego menedżera. Mogą to być na przykład informacje o źródłach pozyskania klienta. Educo Manager ułatwi sprawdzenie, czy klienci przyszli do danej firmy szkoleniowej poprzez system poleceń, działania marketingowe, reklamę, czy może skutecznym kanałem okazały się profile w mediach społecznościowych. W ten sam sposób można również sprawdzić miejsce pozyskania klienta, co może mieć istotne znaczenie dla firmy szkoleniowej o zasięgu lokalnym. To oczywiście tylko kilka przykładów danych, jakie można pozyskać dzięki Educo Manager. W rzeczywistości może ich być bardzo dużo w zależności od tego, co jest istotne dla osób zarządzających daną firmą szkoleniową.

Dokładne dane jako wsparcie w zarządzaniu

Nasz CRM to niezwykle funkcjonalne narzędzie, które potrafi wspierać działanie firmy szkoleniowej w różnych obszarach. Dotyczy to również zarządzania organizacją edukacyjną. Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych musi się opierać na rzetelnych danych. To właśnie one są fundamentem pokazującym w wiarygodny sposób rzeczywisty rezultat prowadzonych działań. Educo Manager jest skutecznym narzędziem wspierającym zarządzanie firmą szkoleniową, bo dostarcza dokładnych danych na temat klientów, ich postaw i zainteresowań. To istotne kwestie, które muszą zostać wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Jakie dane, których dostarcza Educo Manager, mogą być rzeczywistym wsparciem w zarządzaniu?  Przede wszystkim należy tu wymienić informacje o poszczególnych szkoleniach oraz o zainteresowaniu ofertą edukacyjną. Educo Manager pokazuje różne zestawienia. Mogą to być dane na temat zainteresowania poszczególnymi rodzajami szkoleń w wybranym okresie (np. w ciągu danego roku). Mogą to być również dane o zainteresowaniu szkoleniami z podziałem na klientów indywidualnych i biznesowych w wybranym okresie. Istotne mogą okazać się również dane na temat zdawalności egzaminów w zależności o rodzaju szkolenia, bo mogą świadczyć o poziomie tych zajęć i skuteczności szkoleniowców.

Jakie dane do ewaluacji?

Ważną kwestią w zarządzaniu firmą szkoleniową jest przygotowanie oferty edukacyjnej, na którą będzie zapotrzebowanie i która będzie na wysokim poziomie merytorycznym. Aby planować przyszłą ofertę, należy sprawdzić, czy dotychczasowa spełniła założone cele. Trzeba dokonać zatem ewaluacji. Z pomocą znowu przychodzi Educo Manager. Przede wszystkim przy ocenie szkoleń najlepiej posłużyć się informacją zwrotną otrzymaną od uczestników. Nasz CRM pozwala na zautomatyzowanie wysyłki ankiet elektronicznych do klientów zaraz po szkoleniu. Do tego Educo Manager może dostarczyć do ewaluacji takich danych jak np.:

  • poziom zdawalności egzaminów państwowych w zależności od osoby prowadzącej szkolenie;
  • poziom zdawalności egzaminów w firmach, w których prowadzone były szkolenia;
  • stopień zadowolenia uczestników szkolenia w zależności od prowadzącego, miejsca szkolenia itd.

Mając tego rodzaju dane, można sprawdzić, czy założone cele zostały rzeczywiście osiągnięte i ocenić poziom dotychczas zrealizowanych szkoleń. Takie informacje pomogą przygotować przyszłą ofertę szkoleniową, podpowiedzą, co należy zmienić i jakie mają oczekiwania klienci.

Educo Manager doskonale sprawdza się jako wsparcie w zarządzaniu firmą szkoleniową i przy ocenie dotychczasowej oferty oraz przy przygotowaniu nowej. Wszystko dzięki szczegółowym danym, jakie można zebrać i przetwarzać dzięki tej aplikacji CRM. To znacznie przyspiesza i ułatwia pracę.